03/10/2022

Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji 27.09.2022

Przedstawiciele ArcelorMittal Poland oraz Organizacje Związkowe uzgodnili porozumienie regulujące sprawy pracownicze wokresie zmiennej i wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych sytuacji produkcyjnej, której efektem są ograniczenia produkcji.W Porozumieniu […]
08/09/2022

ArcelorMittal Poland tymczasowo wstrzymuje pracę wielkiego pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej

Z ostatniej chwili: Zapadła decyzja o chwilowym zatrzymaniu pracy wielkiego pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej. To jeden z dwóch, obok WP nr 2, wielkich pieców […]
06/07/2022

Od 1 lipca 2022 r. zmieniają się przepisy podatkowe

Od 1 lipca 2022 r. po raz kolejny zostały wprowadzone zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych […]
28/04/2022

Mały HUTNIK – 2022 r.

Informujemy, że tzw. mały Hutnik, który wypłacony zostanie pracownikom wraz z kwietniową wypłatą (na 10 maja br.) wynosi 500, 35 złotych.