25/07/2019

Dziękujemy wszystkim uczestnikom pikiety protestacyjnej przeciwko zapowiedzi wyłączenia pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie
12/07/2019

Pikieta protestacyjna

Wzywamy wszystkich Pracowników AMP SA oraz hutniczych Spółek do udziału w proteście przeciwko wstrzymaniu pracy stalowni i wielkiego pieca w oddziale krakowskim. Walcząc w obronie miejsc […]
17/06/2019

Obrady Komisji

Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ „Solidarność” podjęto stanowisko dotyczące przedstawionego przez pracodawcę projektu Protokołu Dodatkowego Nr 6 do ZUZP dla pracowników AMP SA, w […]
17/06/2019

Informacje

Podczas jednego z cyklicznie odbywających się spotkań z przedstawicielami 3 głównych związków zawodowych w oddziale krakowskim AMP, w dniu 17 czerwca 2019 r., Dyrektor ds. Wyrobów […]