02/09/2020

Stanowisko Zarządu MOZ NSZZ „Solidarnośc” AMP Kraków dot. wypowiedzenia ZUZP dla pracowników Kolprem

W reakcji na wypowiedzenie przez władze Spółki Kolprem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PUK Kolprem Spółka z o.o. Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” AMP w Krakowie […]
24/08/2020

Podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia Krakowskiego 24.08.2020

Podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia Krakowskiego 24.08.2020
04/06/2020

Stanowisko nr 5 Prezydium ZKK NSZZ „Solidarność” w sprawie wypowiedzenia ZUZP

Stanowisko nr 5 Prezydium ZKK NSZZ „Solidarność” w sprawie wypowiedzenia ZUZP
02/05/2020

Porozumienie Postojowe COVID-19 z dn. 29.04.2020

Treść Porozumienie Postojowego COVID-19 z dnia 29.04.2020 roku.