26/01/2022

Nowy program ubezpieczenia grupowego PZU dla pracowników AMP.

W załączeniu udostępniamy ulotkę informacyjną PZU dotyczącą nowego Programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., ich małżonków albo partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci. […]
12/01/2022

Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z dn. 29.10.2021

Przedstawiamy opis zmian zawartych w Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2021, poz. 2105). Zmiany obowiązują […]
22/12/2021

Dodatkowe świadczenie pieniężne dla wszystkich pracowników AMP i spółek zależnych – COVID 19.

W załączeniu przedstawiamy oficjalne pismo informujące o osiągnięciu porozumienia Pracodawcy z przewodniczącymi największych organizacji związkowych oraz formalnym podpisaniu porozumienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wypłaty […]
18/08/2021

Porozumienie 2021 Transformacja w AMP i AM Service Group

Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Service Group Możliwość pełnego zapoznania się z treścią Porozumienia […]