22/10/2019

Pismo w sprawie zamknięcia bramy nr 4 oraz redukcji wjazdów na teren Huty

18/09/2019

Pismo do Europarlamentarzystów z dnia 4 września 2019

Z inicjatywy Zarządu KRH największe organizacje związkowe w AMP SA wystosowały do polskich parlamentarzystów UE pismo z apelem o zintensyfikowanie na forum europejskim starań służących ochronie […]
11/09/2019

Pismo pani dyr. Moniki Roznerskiej w sprawie propozycji zmian w ZUZP z dn. 5 września br.

W dniu 5 września pracodawca przedstawił związkom zawodowym AMP S.A. propozycję Protokołu Dodatkowego nr 7 do ZUZP, w której wnosi o przebudowę obecnie obowiązującego Zakładowego Układu […]
03/09/2019

Opinia prawna Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” dot. rezygnacji AMP S.A. z tworzenia odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów

Jak już informowaliśmy w ubiegłotygodniowym Biuletynie (nr 32/1537 dostępny strona internetowa www.krhhts.pl ) Biuro Dialogu Społecznego AMP S.A. przesłało do 15 Organizacji Związkowych pismo w sprawie […]