28/04/2022

Mały HUTNIK – 2022 r.

Informujemy, że tzw. mały Hutnik, który wypłacony zostanie pracownikom wraz z kwietniową wypłatą (na 10 maja br.) wynosi 500, 35 złotych.
25/03/2022

Roman Wątkowski nowym przewodniczącym Zarządu KRH

Podczas 25. WZD NSZZ „Solidarność” AMP S.A.- Kraków delegaci pożegnali ustępującego przewodniczącego Władysława Kieliana, który po 33 latach zrezygnował z pełnienia tej funkcji. W przeprowadzonych 24 […]
04/03/2022

Apel o czujność i rozwagę

Wojna toczy się nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również w Internecie. Polskie służby apelują i przekazują, publikacji jakich danych należy się szczególnie wystrzegać. Nie publikujmy […]
12/01/2022

Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z dn. 29.10.2021

Przedstawiamy opis zmian zawartych w Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2021, poz. 2105). Zmiany obowiązują […]