12/01/2022

Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z dn. 29.10.2021

Przedstawiamy opis zmian zawartych w Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2021, poz. 2105). Zmiany obowiązują […]
22/12/2021

Dodatkowe świadczenie pieniężne dla wszystkich pracowników AMP i spółek zależnych – COVID 19.

W załączeniu przedstawiamy oficjalne pismo informujące o osiągnięciu porozumienia Pracodawcy z przewodniczącymi największych organizacji związkowych oraz formalnym podpisaniu porozumienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wypłaty […]
22/11/2021

Początek rozmów na temat podwyżek płac w 2022 r.

W AMP rozpoczęły się negocjacje płacowe, które z powodów pandemicznych prowadzone są zdalnie. Pierwsze spotkanie strony pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych odbyło się w środę 17 […]
22/10/2021

Podziękowania za wkład w organizację Biegu

W imieniu własnym, jak i zawodników startujących w biegu, wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania. To dzięki Wam corocznie startuje liczna rzesza młodych, ale i starszych osób, […]