06/02/2023

Osiągnięto porozumienie w sprawie wzrostu płac w AMP S.A. w 2023 roku

W dniu 03.02.2023r. zostało osiągnięte Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2023. Z treścią Porozumienia będzie […]
01/02/2023

16.01.2023 Aneks nr 2 i załącznik – Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.

W dniu 16 stycznia 2023 roku Organizacje Związkowe wspólnie ze Stroną Pracodawcy podpisały Aneks nr 2 do Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji […]
04/01/2023

Rozpoczął się rozruch wielkiego pieca numer 3 w Dąbrowie Górniczej

04/01/2023

Ceny za posiłki – komunikat

Poniżej przekazujemy informację Działu HR dotyczącą zmiany cen posiłków, która nastąpiła z dniem 1 stycznia br. Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 stycznia cena za posiłek […]