Komisje Oddziałowe

Huty i Spółek


BWG – Walcownia Gorąca
Janusz Kukułka - Przewodniczący

795 569 732


BWZ – Walcownia Zimna i BTL
Czesław Bujak - Przewodniczący

664 960 119


PSK - W.Piece i Stalownia
Janusz Klimaszewski - Przewodniczący

600 525 297


DN Komórki Dyrekcyjne
Beata Suder - Przewodnicząca

666 053 636


KZ KRH
Monika Ogarek - Przewodnicząca

501 541 903


PED – Zakład Energetyczny
Paweł Orzeł - Przewodniczący

795 472 015


PKK – Koksownia
Mieczysław Trembacz - Przewodniczący

668 479 462


AMDS
Paweł Brancewicz - Przewodniczący

511 177 797


Centrum Medyczne
Anna Walczak - Przewodnicząca

698 000 794


Cognor – Ferrostal Łabędy (dawny Profil)
Edward Stefańczyk - Przewodniczący

12 680 24 24


Cognor - PTS
Bogdan Kusior - Przewodniczący

12 390 32 11


Eko-Energia
Wiesław Jakubiec - Przewodniczący

696 863 151


Hut-Pus
Dominika Zapała - Przewodnicząca

507 971 745


Kolprem
Stanisław Lebiest - Przewodniczący

604 237 639


Krakodlew
Krzysztof Kantor - Przewodniczący

668 577 941


Krakowska SKOK
Agnieszka Biały - Przewodnicząca

604 434 046


Ośrodek Kultury
Elżbieta Urbańska-Kłapa - Przewodnicząca

608 652 046


Tameh
Jerzy Długosz - Przewodniczący

608 513 761


Tubular Products
Jacek Krewniak - Wiceprzewodniczący

502 830 558


Złomex
Krzysztof Chorążewicz - Przewodniczący

509 377 886


Komisja Emerytów i Rencistów
Henryk Rasała - Przewodniczący

513 691 425