Struktury ponadzakładoweDelegaci na WZD Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” AMP S.A.


Czesław Bujak
Andrzej Grabski
Wiesław Jakubiec
Władysław Kielian - wiceprzewodniczący Prezydium
Janusz Klimaszewski
Stanisław Lebiest
Paweł Orzeł
Beata Suder
Roman Wątkowski - skarbnik
Wiesław Zając

Delegaci na WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”:


Andrzej Gębara
Władysław Kielian
Stanisław Lebiest - członek ZRM
Paweł Orzeł
Jerzy Smoła - z-ca przewodniczącego ZRM
Roman Wątkowski
Wiesław Zając

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”:


Czesław Bujak
Andrzej Gębara - przewodniczący RSH
Wiesław Jakubiec
Krzysztof Kantor
Władysław Kielian
Konrad Korepta
Paweł Orzeł
Robert Petrylak
Henryk Skowronek
Jerzy Smoła
Edward Stefańczyk
Zbigniew Zybura