Struktury ponadzakładoweDelegaci na WZD Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” AMP S.A.


Czesław Bujak
Andrzej Grabski
Wiesław Jakubiec
Stanisław Lebiest
Paweł Orzeł
Krzysztof Pociecha
Beata Suder
Paweł Wawrzeń
Roman Wątkowski
Wiesław Zając

Delegaci na WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”:


Czesław Bujak
Andrzej Gębara
Andrzej Grabski
Stanisław Lebiest
Paweł Orzeł
Roman Wątkowski

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”:


Czesław Bujak
Andrzej Gębara - przewodniczący RSH
Wiesław Jakubiec
Krzysztof Kantor
Konrad Korepta
Tomasz Kozak
Paweł Orzeł
Krzysztof Pociecha
Piotr Pastuszko

Krajowa Sekcja Hutnictwa


Czesław Bujak - członek Rady
Andrzej Gębara - wiceprzewodniczący - skarbnik
Wiesław Jakubiec - członek Rady
Konrad Korepta - członek Rady
Paweł Orzeł - członek Rady

Krajowy Sekretariat Metalowców


Andrzej Gębara - członek Prezydium Rady SM
Paweł Orzeł - członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Regionu Małopolskiego


Andrzej Gębara
Władysław Kielian
Stanisław Lebiest

Komisja Krajowa


Andrzej Gębara
Jerzy Smoła