Struktury ponadzakładowe



Delegaci na WZD Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” AMP S.A.


Czesław Bujak
Andrzej Grabski
Wiesław Jakubiec
Władysław Kielian
Janusz Klimaszewski
Stanisław Lebiest
Paweł Orzeł
Beata Suder - członek ZKK
Roman Wątkowski - wiceprzewodniczący Prezydium ZKK
Wiesław Zając - skarbnik - członek Prezydium ZKK

Delegaci na WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”:


Andrzej Gębara - członek ZRM
Władysław Kielian - członek ZRM
Stanisław Lebiest - członek ZRM
Paweł Orzeł
Jerzy Smoła - członek ZRM
Roman Wątkowski
Wiesław Zając

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”:


Czesław Bujak
Andrzej Gębara - przewodniczący RSH
Wiesław Jakubiec
Krzysztof Kantor
Władysław Kielian
Konrad Korepta
Paweł Orzeł
Robert Petrylak
Henryk Skowronek
Jerzy Smoła
Edward Stefańczyk
Zbigniew Zybura

Krajowa Sekcja Hutnictwa


Czesław Bujak - członek Rady
Andrzej Gębara - wiceprzewodniczący - skarbnik
Wiesław Jakubiec - członek Rady
Konrad Korepta - członek Rady
Paweł Orzeł - członek Rady

Krajowy Sekretariat Metalowców


Andrzej Gębara - członek Prezydium Rady SM
Paweł Orzeł - członek Komisji Rewizyjnej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "S"


Andrzej Gębara - delegat, członek Komisji Krajowej
Władysław Kielian - delegat
Jerzy Smoła - delegat, członek Komisji Krajowej