Struktury ponadzakładoweDelegaci na WZD Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” AMP S.A.


Czesław Bujak
Andrzej Grabski
Wiesław Jakubiec
Stanisław Lebiest
Paweł Orzeł
Krzysztof Pociecha
Beata Suder
Paweł Wawrzeń
Roman Wątkowski - Prezydium ZOK: z-ca przewodniczącego
Wiesław Zając - Prezydium ZOK: skarbnik

Delegaci na WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”:


Czesław Bujak
Andrzej Gębara
Andrzej Grabski
Stanisław Lebiest
Paweł Orzeł
Roman Wątkowski

Zarząd Regionu Małopolskiego


Andrzej Gębara
Andrzej Grabski
Roman Wątkowski

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”:


Czesław Bujak
Andrzej Gębara - przewodniczący RSH
Wiesław Jakubiec
Krzysztof Kantor
Konrad Korepta
Tomasz Kozak
Paweł Orzeł
Krzysztof Pociecha
Piotr Pastuszko

Krajowa Sekcja Hutnictwa


Czesław Bujak - członek Rady KSH
Andrzej Gębara - wiceprzewodniczący Rady - skarbnik
Konrad Korepta - członek Rady KSH
Paweł Orzeł - członek Rady KSH
Piotr Pastuszko - członek Rady KSH

Delegaci na Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców


Andrzej Gębara
Konrad Korepta
Paweł Orzeł
Piotr Pastuszko

Krajowy Sekretariat Metalowców


Andrzej Gębara - członek Rady KSM
Paweł Orzeł - sekretarz Komisji Rewizyjnej KSM

Krajowy Zjazd Delegatów


Andrzej Gębara - delegat

Komisja Krajowa


Andrzej Gębara