Majówka
17/06/2019
Historia
03/07/2019

Pielgrzymki

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Każdego roku, w trzecią niedzielę września, organizujemy wyjazd do Częstochowy na Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie KRH mniej więcej z miesięcznym wyprzedzeniem. Osobna lista tworzona jest w Komisji Emerytów i Rencistów. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu i programu pielgrzymki zamieszczane są w bieżących numerach Nowohuckiego Biuletynu Solidarności.

„Początki Pielgrzymek Ludzi Pracy sięgają roku 1982, gdy na Jasną Górę udali się pracownicy Huty Warszawa wraz ze swoim duszpasterzem, księdzem Jerzym Popiełuszką, dzisiejszym błogosławionym Patronem naszego Związku. Od tamtego czasu każdego roku, we wrześniu, świat ludzi pracy spotykał się w Częstochowie, by tam wspólnie zawierzać swoje najtrudniejsze sprawy Matce Bożej. Naturalnym organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia stała się i jest dzisiaj Solidarność. Dwudniowa pielgrzymka gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski (…) Głównym punktem spotkania jest Msza św. na jasnogórskim szczycie. Oprócz tego w programie jest Droga Krzyżowa, nocne czuwanie oraz okolicznościowe wystawy i prelekcje.” (z listu Przewodniczącego Piotra Dudy zapraszającego do uczestnictwa w 36. Pielgrzymce Ludzi Pracy w dniach 15-16 września 2018 r.)

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czernej

Organizowane przez Region Małopolski, przy współudziale KRH, pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej odbywają się każdego roku w styczniu. Hutnicza Solidarność pielgrzymuje do grobu świętego Rafała Kalinowskiego w kolejne rocznice największego polskiego powstania narodowego – Powstania Styczniowego. Pierwsza pielgrzymka miała miejsce w 1984 roku.

Po przyjeździe pielgrzymi uczestniczą w Mszy św. koncelebrowanej, której tradycyjnie przewodniczy kustosz sanktuarium i przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. Po nabożeństwie wszyscy udają się na przyklasztorny cmentarz, by zmówić modlitwę przy grobie św. Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymkę kończy wspominkowe spotkanie i wspólny posiłek.

Ogólnopolska Pielgrzymka Hutników

Ogólnopolska Pielgrzymka Hutników do Sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie odbywa się co roku na przełomie września i października. Organizowana jest przez Krajową Sekcję Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. Po uroczystej Mszy św. w intencji hutników i ich rodzin pielgrzymi udają się do Golgoty Kałkowskiej gdzie znajduje się Ołtarz Hutników sfinansowany z ofiar składanych przez hutnicze organizacje, w tym również przez Komisję Robotniczą Hutników.