13/07/2019

Nasza droga do wolności

6 września 2015 roku w 35. rocznicę powstania Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” HiL, dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Sieć Solidarności oraz Zarządu KRH, odsłonięto tablicę pamiątkową […]
12/07/2019

Strajk kwietniowo-majowy

Strajki kwietniowo-majowe w kombinacie 26 kwietnia 1988 roku rozpoczął się w nowohuckim kombinacie strajk o lepsze warunki życia i przywrócenie wolności obywatelskich. Ten pierwszy po stanie […]