27. WZD – Stanowisko nr 1
22/03/2024
Życzenia świąteczne od Komisji Robotniczej Hutników
22/03/2024

27. WZD – Stanowisko nr 2

Wybory samorządowe w Polsce w tym roku odbędą się w dniu 7 kwietnia br. Druga tura odbędzie się 21 kwietnia. W wyborach tych wybierani są wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

Prawo wyborcze to jedno z najważniejszych praw obywatelskich, dzięki któremu wybieramy w głosowaniu swoich przedstawicieli do organów państwowych oraz do organów samorządu terytorialnego. Jest to prawo przysługujące każdemu obywatelowi. Udział w wyborach jest dowodem troski o dobro wspólne narodu, przejawem współczesnego patriotyzmu.

Poprzez oddanie swojego głosu wyrażamy nasze przekonania oraz nasze wartości i interesy. Tym aktem wpływamy na otaczającą nas rzeczywistość.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ ,,Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. Kraków zwraca się do wyborców o poparcie w najbliższych wyborach kandydatów wywodzących się z hutniczej Solidarności:

Wierzymy, że wymienione osoby będą rzetelnie pracować na rzecz mieszkańców swojego miasta i województwa. Wierzymy, że w swoich decyzjach kierować się będą ideami, o jakie walczyła NSZZ ,,Solidarność”.