Zakończył się Bieg im. Bogdana Włosika
17/10/2023
Mówimy NIE dalszej likwidacji hutniczych zakładów
15/12/2023

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed Świętami Bożego Narodzenia 2023 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawiciele naszej firmy, zdecydowała o wypłacie drugiego w tym roku dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt Bożego Narodzenia.

Przyjęto następujące warunki i kryteria:

  1. GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świadczenie:
    • Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.
    • Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2023 r.” z udokumentowanymi dochodami na 2023 r. Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2023r. jeszcze nie złożyli ww. informacji lub dane w informacji uległy zmianie.
    • W przypadku pracowników z Krakowa – wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie od 16.11.2023 r. do 22.12.2023 r. w Hut-Pus  przede wszystkim w formie poczty elektronicznej, na adres mailowy: [email protected] (wzór wniosku dla Hut Pus S.A. w załączniku).
    • Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.
  2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:
Dochód na osobę w rodzinie w złWysokość świadczenia w zł
do 3.500,001300
od 3.500,01 – 6.500,001020
od 6.500,01 – 8.000,00800
powyżej 8.000,00nie przysługuje

Jeśli pracownik w 2023 roku złożył wniosek o zmianę miejsca obsługi socjalnej na Impel Facility Services proszony jest o złożenie wniosku za pośrednictwem strony SocialPartner, dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

Pozdrawiamy,

Zespół HR.