Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed Świętami Bożego Narodzenia 2023 r.
16/11/2023
Życzenia świąteczne i noworoczne
16/12/2023

Mówimy NIE dalszej likwidacji hutniczych zakładów

W czwartek 14 grudnia 2023 r. kilkaset osób: związkowców, pracowników i byłych pracowników krakowskiego oddziału AMP S.A. protestowało przed biurowcem dyrekcyjnym huty oraz bramą główną, dając wyraz swojej niezgody na decyzje koncernu polegające na zamykaniu kolejnych zakładów. Protest dotyczył zamknięcia spółki córki AM Tubular Products oraz wprowadzenia w krakowskiej koksowni gorącego postoju baterii koksowniczej, bez gwarancji ponownego jej uruchomienia. Organizatorami protestu były trzy największe związki zawodowe krakowskiej huty, do których dołączyli związkowcy z „Solidarności” śląskich oddziałów AMP. Protestujących osobiście wsparli: Andrzej Karol, przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” oraz szef Małopolskiej Solidarności Tomasz Zaborowski.

Więcej o powodach protestu i towarzyszących mu okolicznościach piszemy w naszych związkowych biuletynach, a szczególnie w Nowohuckim Biuletynie Solidarności, który ukaże się w dniu 20 grudnia br. z numerem 45/1743.