03/07/2021

Porozumienie w zakresie wzrostu płac w 2021 roku – obowiązuje.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w 2021 roku obowiązuje. Możliwość zapoznania się z treścią Porozumienia Płacowego lub […]
28/06/2021

Nowy ZUZP dla pracowników AMP S.A. zarejestrowany i obowiązuje od 01.07.2021 r.

Informujemy o zarejestrowaniu w dniu 24.06.2021r. przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach i obowiązującego z dniem 01.07.2021r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników AMP S.A. Możliwość […]
21/04/2021

Porozumienie z 15.04 2021 w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w AMP S.A. i AMSG Sp z o.o.

17/02/2021

Pobierz elektroniczny PIT z HRapki do 21.02.2021