27/10/2022

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kombinat” 24. 10.2022

Związki Zawodowe krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland S.A. wspólnie z Zarządem AMP S.A. wyrażają zastrzeżenia wobec wprowadzenia w życie założeń nowego planu „Kombinat”. Przedłożony projekt stanowi bardzo […]
26/10/2022

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed świętami Bożego Narodzenia.

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed świętami Bożego Narodzenia Zespół HR informuje, że Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz […]
17/10/2022

Stanowisko Strony Związkowej ws. wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w 2023 roku z dnia 12 października br.

Poniżej przedstawiamy stanowisko związków zawodowych dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2023 roku. Ze względów technicznych […]
03/10/2022

Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji 27.09.2022

Przedstawiciele ArcelorMittal Poland oraz Organizacje Związkowe uzgodnili porozumienie regulujące sprawy pracownicze wokresie zmiennej i wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych sytuacji produkcyjnej, której efektem są ograniczenia produkcji.W Porozumieniu […]