21/12/2022

Wielki piec nr 3 wznawia pracę od 3 stycznia 2023

20 grudnia 2022 na spotkaniu TOP6 strona związkowa została poinformowana przez dyrektora generalnego Frederika Van De Velde, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wielki piec nr 2 […]
20/12/2022

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2023 r. przyjęty.

Informujemy, że zakładowe organizacje związkowe w AMP S.A. oraz strona pracodawcy uzgodniły Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2023 r. Zarówno nowy Regulamin jak i Regulamin […]
17/10/2022

Stanowisko Strony Związkowej ws. wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w 2023 roku z dnia 12 października br.

Poniżej przedstawiamy stanowisko związków zawodowych dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2023 roku. Ze względów technicznych […]
03/10/2022

Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji 27.09.2022

Przedstawiciele ArcelorMittal Poland oraz Organizacje Związkowe uzgodnili porozumienie regulujące sprawy pracownicze wokresie zmiennej i wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych sytuacji produkcyjnej, której efektem są ograniczenia produkcji.W Porozumieniu […]