16.01.2023 Aneks nr 2 i załącznik – Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.
01/02/2023
Dopłata do posiłków pozostaje ta sama co w 2022 r.
07/02/2023

Osiągnięto porozumienie w sprawie wzrostu płac w AMP S.A. w 2023 roku

W dniu 03.02.2023r. zostało osiągnięte Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2023. Z treścią Porozumienia będzie można zapoznać się w najbliższym biuletynie nr 5/1703, który ukaże się w środę 8 lutego br. 
Wzrost płac indywidualnych w kwocie 550 PLN/pracownika nastąpi z dniem 1 stycznia 2023 r. Ponadto w lutym br. zostanie wypłacona nagroda dodatkowa w wysokości 500 PLN/pracownika.