Rozpoczął się rozruch wielkiego pieca numer 3 w Dąbrowie Górniczej
04/01/2023
Osiągnięto porozumienie w sprawie wzrostu płac w AMP S.A. w 2023 roku
06/02/2023

16.01.2023 Aneks nr 2 i załącznik – Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.

W dniu 16 stycznia 2023 roku Organizacje Związkowe wspólnie ze Stroną Pracodawcy podpisały Aneks nr 2 do Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A., które przedłuża na rok 2023 Porozumienie zawarte w 2022 roku.

Treść Aneksu nr 2 oraz Porozumienia zamieszczamy poniżej.