04/09/2019

Uroczystości związane z obchodami 39. rocznicy powstania „Solidarności”

W 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w samo południe 31 sierpnia br., pod pomnikiem „Solidarności” na Placu Centralnym im. Ronalda Reagana, zgodnie z wieloletnią tradycją delegacje […]
03/09/2019

Opinia prawna Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” dot. rezygnacji AMP S.A. z tworzenia odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów

Jak już informowaliśmy w ubiegłotygodniowym Biuletynie (nr 32/1537 dostępny strona internetowa www.krhhts.pl ) Biuro Dialogu Społecznego AMP S.A. przesłało do 15 Organizacji Związkowych pismo w sprawie […]
26/07/2019

Odłożenie decyzji wstrzymania pracy Wielkiego Pieca i Stalowni

17/07/2019

O nas

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków to: – międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca wszystkie grupy zawodowe występujące w dawnej HTS i spółkach powstałych […]