Uroczystości związane z obchodami 39. rocznicy powstania „Solidarności”
04/09/2019
XXIV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika 12.10.2019
11/09/2019

Konkurs Historyczny „Historia Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność – na tle dziejów dzielnicy Nowa Huta”

W dniu 12 października br. odbędzie się XXIV Memoriałowy Bieg im. Bogdana Włosika. Jak co roku uczestnicy memoriału przebiegną trasą od bramy huty pod Pomnik Bogdana Włosika. Nawiązując do powyższego, w tym roku już po raz drugi Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność przy współpracy Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira zorganizowały Konkurs Historyczny „Historia Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność – na tle dziejów dzielnicy Nowa Huta”. Jest on adresowany do uczniów nowohuckich zespołów szkół zawodowych. Dwuetapowy konkurs obejmuje zakresem tematycznym przebieg i skutki strajków robotniczych w Nowej Hucie, życiorys Bogdana Włosika (ucznia Zespołu Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimira, a następnie młodego hutnika, który został zastrzelony przez funkcjonariusza SB pod kościołem Arka Pana w 1982 roku), a także historię Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność. Celem konkursu jest również upowszechnianie wiedzy o Nowej Hucie z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia budowy miasta. Dzieje, budowa, rozwój Nowej Huty w latach 1949-2019, architektura, kultura oraz historyczna i współczesna topografia i toponimia dzielnicy to kolejne obszary wiedzy jakimi musieli wykazać się uczniowie.

 Patronat nad konkursem przyjęła Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty. Do konkursu przystąpili uczniowie reprezentujący nowohuckie szkoły: Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira (gospodarz), Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A., Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 oraz Zespół Szkół Elektrycznych nr 2.

W roku ubiegłym organizatorzy postanowili, że konkurs stanowił będzie integralną cześć Biegu Memoriałowego organizowanego dla uczczenia pamięci Bogdana Włosika i innych ofiar stanu wojennego. Pierwszy etap konkursu miał formę pisemną. Zgłoszeni uczniowie mieli za zadanie w czasie 45 minut rozwiązać test pisemny, złożony z 34 pytań zamkniętych oraz 6 pytań otwartych, sondujący wiedzę historyczną określoną w bibliografii. Test odbył się w budynku Zespołu Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimira we wtorek 24 września br. Przystąpiło do niego 28 uczniów, finalistów z 7 szkół. Miał on na celu wyłonić finałową piątkę. Uczestników przywitał Mirosław Ziarek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych HTS. Komisję Robotniczą Hutników reprezentowali przewodniczący Władysław Kielian, z-ca przew. Roman Wątkowski (członek jury). Reguły pierwszego etapu przedstawiła przewodnicząca sześcioosobowego jury dr Katarzyna Grudzińska. Test opracował zespół nauczycieli pod kierownictwem koordynatora Grzegorza Wyderki.

 O skali trudności konkursu świadczy bibliografia przedmiotowa, która obejmuje 5 historycznych źródeł książkowych, 12 źródeł internetowych, a także 12 czasopism wraz z materiałami PDF. Oto niektóre z pytań: Od którego roku odbywa się Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika? W którym szpitalu zmarł Bogdan Włosik? Ilu pracowników Huty im. Lenina brało udział w strajku przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego? Ilu pracowników zwolniono z pracy po pacyfikacji strajku w Hucie im. Lenina 16.12.1981 roku? Kto był głównym architektem Nowej Huty? Kto zaprojektował m.in. Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, osiedla mieszkaniowe w Mistrzejowicach, Kościół pw. Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich?  

Poziom wiedzy uczestników konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczy konieczność przeprowadzenia dogrywki, ponieważ piąte miejsce premiowane uczestnictwem w finale zajęło dwoje uczestników z  tą samą ilością punktów. Odpowiadali oni na dodatkowe pytania. Pomimo tego dalej osiągnęli ten sam wynik. W ostateczności jury podjęło decyzję, że do finału zakwalifikowało się sześciu uczestników. Pierwsze miejsca zajęli ex aequo Sebastian Gąsiorowski z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 oraz Wojciech Dycha z Zespołu Szkół Zawodowych HTS. Trzeci był Jan Kluza z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2, czwarty Mateusz Wąsik  z Zespołu Szkół Zawodowych HTS, a piąte miejsce także ex aequo, po dogrywce zdobyli Karolina Sęk z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 i Dawid Wicenciak reprezentujący Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1.

Podczas, gdy jury sprawdzało testy, historię powstania i działalności Komisji Robotniczej Hutników, przebieg strajków z grudnia 1981 oraz wiosny 1988 opowiadał uczniom Władysław Kielian. W krótkim rysie historycznym omówił okoliczności śmierci Bogdana Włosika, postawienia pomnika jego imienia, a także historię biegu memoriałowego. Następnie zebrani obejrzeli film Jerzego Ridana pt. Strajk na Zgniataczu. Na zakończenie słowa podziękowania za przygotowanie i uczestnictwo w  konkursie wyraził przewodniczący Solidarności. W sposób szczególny podziękował dyrektorowi Mirosławowi Ziarkowi oraz nauczycielom za dodatkowy trud włożony w zorganizowanie okolicznościowej wystawy związanej z historią nowohuckiej Solidarności oraz 70 – leciem budowy Nowej Huty.

Drugi, ustny etap konkursu odbędzie się 12 października br. podczas XXIV Memoriałowego Biegu im. Bogdana Włosika. Finał konkursu przeprowadzony zostanie na mecie pod kościołem Arka Pana po zakończeniu biegu. Tym razem sześciu finalistów odpowiadać będzie na wylosowane zestawy pytań. Uczestnikom zostaną wręczone nagrody ufundowane przez hutniczą Solidarność. Serdecznie zapraszamy na metę biegu i dopingowanie zarówno uczestnikom biegu, jak i finalistom konkursu.