Jednostronna Decyzja Dyrekcji Wykonawczej w sprawie urlopów i postojowego pracowników umysłowych z dnia 27 sierpnia br.
28/08/2019
Uroczystości związane z obchodami 39. rocznicy powstania „Solidarności”
04/09/2019

Opinia prawna Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” dot. rezygnacji AMP S.A. z tworzenia odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów

Jak już informowaliśmy w ubiegłotygodniowym Biuletynie (nr 32/1537 dostępny strona internetowa www.krhhts.pl ) Biuro Dialogu Społecznego AMP S.A. przesłało do 15 Organizacji Związkowych pismo w sprawie odpisu środków finansowych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów. Poinformowano w nim o zamiarze odstąpienia od tworzenia ww. odpisu. W związku z powyższym przewodniczący krakowskiej MOZ NSZZ „Solidarność” Władysław Kielian wystąpił do prawników Zarządu Regionu o wydanie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie. W załączeniu przedstawiamy otrzymaną wykładnię prawną, która została przekazana Pracodawcy.

Komentarze są wyłączone.