Odłożenie decyzji wstrzymania pracy Wielkiego Pieca i Stalowni
26/07/2019
Opinia prawna Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” dot. rezygnacji AMP S.A. z tworzenia odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów
03/09/2019

Jednostronna Decyzja Dyrekcji Wykonawczej w sprawie urlopów i postojowego pracowników umysłowych z dnia 27 sierpnia br.

Jednostronna Decyzja Dyrekcji Wykonawczej w sprawie urlopów i postojowego pracowników umysłowych z dnia 27 sierpnia br.

Komentarze są wyłączone.