11/09/2019

Konkurs Historyczny „Historia Bogdana Włosika i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność – na tle dziejów dzielnicy Nowa Huta”

W dniu 12 października br. odbędzie się XXIV Memoriałowy Bieg im. Bogdana Włosika. Jak co roku uczestnicy memoriału przebiegną trasą od bramy huty pod Pomnik Bogdana […]
04/09/2019

Uroczystości związane z obchodami 39. rocznicy powstania „Solidarności”

W 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w samo południe 31 sierpnia br., pod pomnikiem „Solidarności” na Placu Centralnym im. Ronalda Reagana, zgodnie z wieloletnią tradycją delegacje […]
03/09/2019

Opinia prawna Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” dot. rezygnacji AMP S.A. z tworzenia odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów

Jak już informowaliśmy w ubiegłotygodniowym Biuletynie (nr 32/1537 dostępny strona internetowa www.krhhts.pl ) Biuro Dialogu Społecznego AMP S.A. przesłało do 15 Organizacji Związkowych pismo w sprawie […]
26/07/2019

Odłożenie decyzji wstrzymania pracy Wielkiego Pieca i Stalowni