Pismo w sprawie zamknięcia bramy nr 4 oraz redukcji wjazdów na teren Huty
22/10/2019
Czarny scenariusz się ziścił. Czasowe wyłączenie Wielkiego Pieca i Stalowni nastąpi 23 listopada br.
14/11/2019

Ostatnie pożegnanie Ojca Niwarda Karszni OCist.

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 86 lat, w dniu 16 października 2019 r. zmarł niezapomniany, darzony wielkim szacunkiem i sympatią duszpasterz hutników, od początku sercem związany z hutniczą „Solidarnością”

Ojciec Niward Stanisław Karsznia OCist.

Był On postacią nietuzinkową, człowiekiem wielkiej wiary i jednocześnie gorącym patriotą, orędownikiem prawdy o polskiej historii, m.in. pisał o Nowej Hucie i roli Kościoła w życiu jej mieszkańców. Był pierwszym proboszczem parafii na os. Szklane Domy, gdzie dzięki Niemu powstał nowy kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej i bł. Wincentego Kadłubka. W czasie stanu wojennego wspierał czynnie opozycyjną działalność NSZZ Solidarność, patronując także jej późniejszej działalności. Chętnie przyjmował zaproszenia na nasze związkowe uroczystości, błogosławił naszym zebraniom i obradom, prowadził pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę i do Sanktuarium w Czernej. Był obecny na wszystkich naszych opłatkach i wielkanocnych spotkaniach, przewodniczył nabożeństwom odprawianym w intencji hutników i ich rodzin.

Hutnicza Solidarność bardzo wiele Mu zawdzięcza i na zawsze zachowa Go w swojej pamięci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

W imieniu krakowskich hutników

Zarząd Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej umieszczone są w zakładce GALERIA

Komentarze są wyłączone.