11/09/2019

Pismo pani dyr. Moniki Roznerskiej w sprawie propozycji zmian w ZUZP z dn. 5 września br.

W dniu 5 września pracodawca przedstawił związkom zawodowym AMP S.A. propozycję Protokołu Dodatkowego nr 7 do ZUZP, w której wnosi o przebudowę obecnie obowiązującego Zakładowego Układu […]
28/08/2019

Jednostronna Decyzja Dyrekcji Wykonawczej w sprawie urlopów i postojowego pracowników umysłowych z dnia 27 sierpnia br.

Jednostronna Decyzja Dyrekcji Wykonawczej w sprawie urlopów i postojowego pracowników umysłowych z dnia 27 sierpnia br.
25/07/2019

Dziękujemy wszystkim uczestnikom pikiety protestacyjnej przeciwko zapowiedzi wyłączenia pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie
13/07/2019

Nasza droga do wolności

6 września 2015 roku w 35. rocznicę powstania Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” HiL, dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Sieć Solidarności oraz Zarządu KRH, odsłonięto tablicę pamiątkową […]