12/07/2019

Strajk kwietniowo-majowy

Strajki kwietniowo-majowe w kombinacie 26 kwietnia 1988 roku rozpoczął się w nowohuckim kombinacie strajk o lepsze warunki życia i przywrócenie wolności obywatelskich. Ten pierwszy po stanie […]
12/07/2019

Pikieta protestacyjna

Wzywamy wszystkich Pracowników AMP SA oraz hutniczych Spółek do udziału w proteście przeciwko wstrzymaniu pracy stalowni i wielkiego pieca w oddziale krakowskim. Walcząc w obronie miejsc […]
12/07/2019

Pismo do Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ArcelorMittal Poland S.A.

03/07/2019

Stanowisko 6 organizacji związkowych