03/07/2019

List do Premiera Mateusza Morawieckiego

03/07/2019

Stanowisko XX WZD ZOK

17/06/2019

Obrady Komisji

Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ „Solidarność” podjęto stanowisko dotyczące przedstawionego przez pracodawcę projektu Protokołu Dodatkowego Nr 6 do ZUZP dla pracowników AMP SA, w […]
17/06/2019

Informacja ze spotkania z dyr. T. Dziwnielem

Podczas jednego z cyklicznie odbywających się spotkań z przedstawicielami 3 głównych związków zawodowych w oddziale krakowskim AMP, w dniu 17 czerwca 2019 r., Dyrektor ds. Wyrobów […]