Mały HUTNIK – 2022 r.
28/04/2022
Wniosek o wypłatę nagrody wyrównawczo-inflacyjnej
29/06/2022

XXX Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”

W dniach 26 – 27 maja 2022 r. w Zakopanem odbył się Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”, na który przybyło 235 delegatów z wszystkich 285 reprezentujących organizacje związkowe „S” z całego kraju. Komisję Robotniczą Hutników reprezentowali Władysław Kielian oraz Andrzej Gębara. W wyniku wyborów uzupełniających w skład Komisji Krajowej wszedł m.in. nasz kolega Andrzej Gębara, który jednocześnie przewodniczy Regionalnej Sekcji Hutnictwa.