XXX Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”
31/05/2022
Od 1 lipca 2022 r. zmieniają się przepisy podatkowe
06/07/2022

Wniosek o wypłatę nagrody wyrównawczo-inflacyjnej

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. w połowie czerwca 2022 po raz drugi wystąpiły do Pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie pracownikom AMP nagrody wyrównawczo-inflacyjnej w wysokości 2500 złotych dla każdego pracownika Spółki na zasadach i w terminie uzgodnionym przez Strony. Z treścią związkowego wystąpienia oraz odpowiedzią pracodawcy można się zapoznać zaglądając do Nowohuckiego Biuletynu Solidarności nr 24/1674. O rozmowach jakie w tym temacie będą podejmowane będziemy informować na bieżąco.