Podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia Krakowskiego 24.08.2020
24/08/2020
Program szczepień p/grypie – deklaracja
16/09/2020

Stanowisko Zarządu MOZ NSZZ „Solidarnośc” AMP Kraków dot. wypowiedzenia ZUZP dla pracowników Kolprem

W reakcji na wypowiedzenie przez władze Spółki Kolprem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PUK Kolprem Spółka z o.o. Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” AMP w Krakowie wydał 31 sierpnia 2020 r. swoje stanowisko w tej sprawie ( w załączeniu).

Komentarze są wyłączone.