Podpisanie „Wspólnej deklaracji przedstawicieli organizacji związkowych przemysłu hutniczego z Republiki Czeskiej, Polski oraz Słowacji”
16/11/2021
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
08/12/2021

Początek rozmów na temat podwyżek płac w 2022 r.

W AMP rozpoczęły się negocjacje płacowe, które z powodów pandemicznych prowadzone są zdalnie. Pierwsze spotkanie strony pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych odbyło się w środę 17 listopada. Niecały miesiąc wcześniej pracodawca otrzymał „Stanowisko Strony Związkowej odnośnie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2022 roku”, które w całości przedrukowane jest w NBS nr 42/1642, do którego odsyłamy.

Według optymistycznie założonego harmonogramu  rozmowy powinny potrwać do 17 grudnia 2021 r. i zakończyć się podpisaniem porozumienia.