Podziękowania za wkład w organizację Biegu
22/10/2021
Początek rozmów na temat podwyżek płac w 2022 r.
22/11/2021

Podpisanie „Wspólnej deklaracji przedstawicieli organizacji związkowych przemysłu hutniczego z Republiki Czeskiej, Polski oraz Słowacji”

W dniach 20 – 21 października br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się siódme spotkanie Związków Zawodowych i przedstawicieli pracodawców z Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele Krajowej Sekcji Hutnictwa „Solidarność”, związków zawodowych ze Słowacji OZ KOVO oraz Czech OS KOVO. Pracodawcy reprezentowali Polską Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, a także odpowiednik Słowackiej i Czeskiej Izby Handlowej.

Zwieńczeniem obrad było podpisanie wspólnej Deklaracji. Uczestnicy spotkania wzywają w niej rządy Polski, Czech i Słowacji do pilnego i wspólnego wystąpienia na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego UE w celu przeforsowania koniecznej rewizji pakietu FF55, bowiem w obecnym kształcie zagraża on nie tylko przemysłowi stalowemu naszych krajów, ale całym ich gospodarkom.

Treść Deklaracji w plikach do pobrania