13/07/2019

Nasza droga do wolności

12/07/2019

Strajk kwietniowo-majowy

Strajki kwietniowo-majowe w kombinacie 26 kwietnia 1988 roku rozpoczął się w nowohuckim kombinacie strajk o lepsze warunki życia i przywrócenie wolności obywatelskich. Ten pierwszy po stanie […]