O czym piszemy w NBS-ie z 13 marca
13/03/2024
27. WZD MOZ NSZZ „Solidarność”
22/03/2024

W biuletynie z 20 marca

W bieżącym NBS piszemy o ważnych rzeczach m.in. dotyczących bieżącej produkcji AMP, dekarbonizacji, sprzedaży terenów poprzemysłowych. Na te tematy rozmawiano podczas dwóch spotkań z dyrektorem generalnym Wojciechem Koszutą oraz na ostatnim spotkaniu TOP6. Informujemy też o międzynarodowej konferencji związkowej, która odbyła się w Zagrzebiu, o Walnym Zebraniu TSP, a także przytaczamy informacje uzyskane od pracodawcy lub też przeczytane w Internecie (m.in. o odprawie emerytalnej).

Kolejny biuletyn ukaże się dopiero w kwietniu, po świętach wielkanocnych.