Negocjacje ZUZP zakończone
09/05/2021
Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych
01/06/2021

Związkowa manifestacja 9 czerwca w Warszawie

W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utraty miejsc pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” 24 maja br. podjęła uchwałę o zorganizowaniu w Warszawie akcji protestacyjnej. Na apel o przyłączenie się do tego protestu odpowiedziały inne organizacje branżowe zrzeszone w „Solidarności”, w tym Sekretariat Metalowców, a z nim Krajowa Sekcja Hutników, która dołączy z własnymi postulatami. Zarząd Komisji Robotniczej Hutników podjął decyzję o przyłączeniu się do solidarnościowego protestu.

Autokar z osobami, które zgłosiły się, by wziąć udział w manifestacji, odjedzie o godz. 6:00 (podstawiony zostanie o godz. 5:30) w środę 9 czerwca 2021 r. spod dawnego budynku administracyjnego „S”.

Rozpoczęcie manifestacji nastąpi 9 czerwca br. o godz. 12:00 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (Warszawa, ul. Jasna 14/16a) z przemarszem pod siedziby: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komentarze są wyłączone.