Zmarł Przewodniczący ZOK NSZZ „Solidarność” AMP S.A. Jerzy Goiński
03/01/2022
Nowy program ubezpieczenia grupowego PZU dla pracowników AMP.
26/01/2022

Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z dn. 29.10.2021

Przedstawiamy opis zmian zawartych w Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2021, poz. 2105). Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2022 (oraz obowiązujące w rozliczeniu za 2021 rok). Analiza została przygotowana przez  Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.