XXIII Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. – Kraków
24/06/2020
Podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia Krakowskiego 24.08.2020
24/08/2020

Zmiana w dyżurach Komisji EiR

Komisja Oddziałowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” AMP S.A. – Kraków przyjmuje strony w poniedziałki i w środy w godz. 10.00 – 14.00.

Zaświadczenia na zniżkę PKP wydawane są w środy od 10.00 do 13.00.

Tel. 12 290-60-55 (tylko w godzinach urzędowania)

Komentarze są wyłączone.