Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych
01/06/2021
Nowy ZUZP dla pracowników AMP S.A. zarejestrowany i obowiązuje od 01.07.2021 r.
28/06/2021

Zmarł Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” – Wojciech Grzeszek

W dniu 25 czerwca 2021 r. zmarł pokonany przez ciężką chorobę wieloletni przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” WOJCIECH GRZESZEK. Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”, początkowo jako członek Komisji Zakładowej Drukarni Narodowej w Krakowie. Po 13 grudnia 1981 r. był kolporterem wydawnictw podziemnych. W latach 1989–1991 był przewodniczącym Komisji Zakładowej, a od 1991 r. wiceprzewodniczącym KZ. Od 1992 r. był delegatem na WZD Regionu Małopolska, w latach 1994–1995 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Regionu. W latach 1995–1998 był wiceprzewodniczącym ZR. Od 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego w Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Był członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1998–2006 oraz od 2010 do 2021 r. był też radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. W Sejmiku stał na czele Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz był wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia.

Wojciech Grzeszek z racji sprawowanej funkcji towarzyszył nam we wszystkich związkowych uroczystościach, był też obecny na większości walnych zebrań naszej hutniczej Solidarności. Szczerze interesował się losem krakowskiej huty i jej załogi. Wspierał wiele inicjatyw Komisji Robotniczej Hutników, m.in. organizację Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika. W Zmarłym tracimy dobrego Kolegę otwartego na drugiego człowieka, zaangażowanego w pracę związkową i bezkompromisowo walczącego z wszelkimi nieprawidłowościami pojawiającymi się w małopolskich zakładach pracy.

Cześć Jego pamięci!

Komentarze są wyłączone.