23. Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. – Kraków odwołane!
09/03/2020
Decyzja o uruchomieniu Wielkiego Pieca w Krakowie odłożona w czasie.
19/03/2020

Zalecenia w związku z epidemią wywołaną koronawirusem (COVID-19)

W związku z niepewną sytuacją wywołaną przez COVID-19, liderzy we wszystkich zakładach naszej firmy opracowali i uruchamiają plany awaryjne dla swoich obszarów. Jesteśmy zobowiązani – czytamy w liście Barta Willie, Wiceprezesa wykonawczego, Szefa grupy ds. Zasobów ludzkich ArcelorMittal, skierowanym do pracowników koncernu – do podjęcia koniecznych kroków, aby chronić zdrowie naszych pracowników i zapewnić ciągłość, a także zrównoważony rozwój naszej działalności.
W świetle gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa na każdej szerokości geograficznej, powtarzamy naszą prośbę do naszych pracowników, aby ograniczyć wszelkie podróże i unikać dużych skupisk ludzi. Tam, gdzie to możliwe powinniśmy korzystać ze Skype lub Microsoft Team, zamiast spotkań fizycznych. Jeśli spotkań fizycznych nie da się zastąpić wirtualnymi, rekomendujemy, aby zostały przeniesione na późniejszy termin.
Jeśli ostatnio, podróżowaliście do, lub przez kraje, w których występuje wirus lub jeśli mieliście kontakt z osobą zarażoną, zaleca się pracę z domu przez dwa tygodnie, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia wirusa. Jeśli wystąpią u Was symptomy przeziębienia lub grypy, należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitalnego oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Pamiętajcie proszę – i stosujcie się każdego dnia i przez cały dzień do poniższych zaleceń:
myj ręce dokładnie i zachęcaj innych do tego samego,
podczas kaszlu lub kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
unikaj dotykania twarzy,
nie podawaj ręki przy witaniu się i unikaj bliższego kontaktu z innymi.
(…)

Komentarze są wyłączone.