Stanowisko nr 5 Prezydium ZKK NSZZ „Solidarność” w sprawie wypowiedzenia ZUZP
04/06/2020
Zmiana w dyżurach Komisji EiR
12/08/2020

XXIII Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. – Kraków

W środę 24 czerwca br. w budynku Hut-Pus przy ul. Mrozowej 1 odbyło się XXIII Walne Zebranie MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A.- Kraków, w którym wzięło udział 57 delegatów. Zaproszenie na WZD hutniczej „Solidarności” przyjęła p. dyr. Monika Roznerska , której towarzyszył Szef Dialogu Społecznego p. Stanisław Ból. Relacja z obrad ukaże się w Nowohuckim Biuletynie Solidarności, a kilka wybranych zdjęć z tego wydarzenia będzie można obejrzeć, zaglądając do galerii na naszej stronie internetowej.

Komentarze są wyłączone.