Pobierz elektroniczny PIT z HRapki do 21.02.2021
17/02/2021
Życzenia na Dzień Kobiet
05/03/2021

Wypłaty z PPE dla odchodzących z pracy

W ostatnich miesiącach, w związku z zamknięciem części surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, wielu pracowników odchodzi z pracy, czy to na emeryturę, czy też decydując się na dodatkową odprawę. Od grudnia ub. roku jest to miesięcznie ok. 80-90 pracowników. Osobom tym przypominamy, że od 1 maja 2019 roku pracownicy ze stażem przynajmniej półrocznym mają odprowadzane przez pracodawcę składki w wysokości 3,5% (wcześniej 1,5%) wynagrodzenia brutto na Pracowniczy Program Emerytalny. Zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych wypłata środków pochodzących zarówno ze składki podstawowej jak i dodatkowej może nastąpić dopiero po osiągnięciu wieku 60 lat lub przekroczeniu 55 roku życia i uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Jedyna możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków – oprócz likwidacji PPE – wiąże się z rozwiązaniem stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym program. Uczestnik ma wtedy prawo przenieść swoje oszczędności do innego PPE lub do Indywidualnego Konta Emerytalnego. Wielu pracowników odchodzących z pracy w ArcelorMittal Poland przekroczyło wspomniany wcześniej 60 rok życia, a więc uprawniający do wypłaty zgromadzonych środków na swoim koncie. Są to czasami dość znaczne kwoty. Niestety nie wszyscy pracownicy na bieżąco uzupełniają swoje dane osobowe (a głównie chodzi o adres do korespondencji czy nr telefonu) u pracodawcy lub też bezpośrednio w PZU Życie, które obsługuje PPE w ArcelorMittal Poland. Ten fakt powoduje, że nie dociera do pracownika korespondencja np. o możliwości skorzystania ze zgromadzonych pieniędzy w dodatkowym programie emerytalnym. Dlatego bardzo prosimy o uzupełnianie swoich danych na bieżąco.

Komentarze są wyłączone.