Informacje
17/06/2019
Stanowisko XX WZD ZOK
03/07/2019

Obrady Komisji

Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ „Solidarność” podjęto stanowisko dotyczące przedstawionego przez pracodawcę projektu Protokołu Dodatkowego Nr 6 do ZUZP dla pracowników AMP SA, w którym:

  1. zaakceptowano proponowaną zmianę dotyczącą zatrudnienia na czas określony;
  2. zaakceptowano wprowadzenie możliwości przeszeregowania w ciągu roku wnioskując o zmianę zapisu by jednym z kryteriów przyznania indywidualnych podwyżek była indywidualna ocena pracownicza, a nie wzrost kompetencji zawodowych (pojęcie nie określone w żadnym  dokumencie);
  3. nie wyrażono zgody na włączenie części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej;
  4. nie wyrażono zgody na zmianę zasad wypłacania odpraw emerytalno – rentowych.

Komentarze są wyłączone.