Międzyzakładowa Organizacja Związkowa ArcelorMittal Poland S.A. - Kraków

KOMISJA ROBOTNICZA HUTNIKÓW NSZZ "Solidarność"
ArcelorMittal Poland S.A. - Kraków
30-969 Kraków 28, ul. Mrozowa 5
ArcelorMittal Poland S.A., Kraków, budynek LTT, I piętro
tel.: (048) 12-290-18-19
fax: (048) 12-290-37-68
tel. wewn. 18-19
e-mail: solidarnosc@krhhts.pl


ZARZĄD

Władysław
Kielian
Przewodniczącytel. (048) 12-290-18-19
tel. wewn. 18-19
Roman
Wątkowski
Wiceprzewodnicząy
Sekretarz
(tel. (048) 12-290-37-41
tel. wew. 37-41
Wiesław
Zając
Wiceprzewodniczący
Sprawy płacowe
tel. (048) 12-290-46-99
tel. kom. 664-418-177
Stanisław
Lebiest
Wiceprzewodniczący
Odpowiedzialny za spółki
el. (048) 12-390-41-90
tel. 795-524-573
Leszek
Kochan
Członek Zarządu
Skarbnik
tel. (048) 12-290-38-29
tel. wew. 38-29
Beata
Suder
Członek Zarządu
Sprawy Socjalne
tel. (048) 12-290-41-62
tel. wew. 41-62
Janusz
Klimaszewski
Członek Zarząd
Sprawy organizacyjne
tel. (048) 12-290-27-20
tel. wew. 27-20


SEKRETARIAT

Sekretariattel. (048) 12-290-18-19
tel. wewn. 18-19


KSIĘGOWOŚĆ
Beata
Konieczna
Księgowa KRH(048) 12-290-37-58
tel. wewn. 37-58
Monika
Ogarek
Kasjer KRH(048) 12-290-37-58
tel. wewn. 37-58


NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNO|CI
Leszek
Kochan
Redaktor odpowiedzialny NBStel./fax: (048) 12-290-38-29
tel. wewn. 38-29
Mirosława
Wlazińska
Redaktor NBStel./fax: (048) 12-290-37-72
tel. wewn. 38-29


SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY
Andrzej
Grabski
Przewodniczący SIPtel. (048) 12-290-42-07
tel. wewn. 42-07
Ryszard
Śladowski
Wiceprzewodniczący SIPtel. (048) 12-290-42-07
tel. wewn. 42-07


SEKCJA TURYSTYKI KRH
Ryszard
Wawiórko
Sekcja Turystyki Górskiejtel. (048) 12-290-37-03
tel. wewn. 37-03