Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji 27.09.2022
03/10/2022
Odbył się XXVI Bieg im. B. Włosika
17/10/2022

Stanowisko Strony Związkowej ws. wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w 2023 roku z dnia 12 października br.

Poniżej przedstawiamy stanowisko związków zawodowych dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2023 roku. Ze względów technicznych publikujemy dokument podpisany przez krakowskie związki.