Odpowiedź na Pismo skierowane do Premiera RP dot. likwidacji części surowcowej w Krakowie
08/12/2020
Aneks nr 1 do „Porozumienia krakowskiego”
10/02/2021

Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

przypominających nam o cudzie przyjścia na świat Bożego Syna, życzymy Pracownikom AMP S.A. i Spółek, aby te świąteczne dni były dla nich czasem radosnym, pełnym miłości i rodzinnego szczęścia.

Życzymy wiary, która napełnia serca spokojem i gasi wszelki lęk, dając siłę i nadzieję. Życzymy dobrego zdrowia i szybkiego powrotu do przedpandemicznej normalności.

A na koniec życzymy, aby nadchodzący nowy 2021 rok okazał się dla Państwa szczególnie łaskawy, żeby sprzyjał pokonywaniu przeciwności i pozwolił z optymizmem patrzeć w przyszłość naszej Ojczyzny i każdego z jej mieszkańców.

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność”

Komentarze są wyłączone.