Komunikat nr 1 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego
28/10/2020
Odpowiedź na Pismo skierowane do Premiera RP dot. likwidacji części surowcowej w Krakowie
08/12/2020

Porozumienie w sprawie działań łagodzących skutki społeczne wynikające z zamknięcia części surowcowej w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków

Komentarze są wyłączone.