Stanowisko Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” dot. wyłączenia części surowcowej w Krakowie
09/10/2020
Pismo do Premiera RP dot. likwidacji części surowcowej w Krakowie
14/10/2020

Porozumienie Organizacji Związkowych Krakowskiego oddziału AMP S.A. z dn. 12.10.2020

12 października odbyło się spotkanie przewodniczących największych organizacji związkowych krakowskiego oddziału AMP S.A. W trakcie spotkania zawarto porozumienie o powołaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Komentarze są wyłączone.