Sponsorzy XXV Biegu Memoriałowego
22/10/2021
Podpisanie „Wspólnej deklaracji przedstawicieli organizacji związkowych przemysłu hutniczego z Republiki Czeskiej, Polski oraz Słowacji”
16/11/2021

Podziękowania za wkład w organizację Biegu

W imieniu własnym, jak i zawodników startujących w biegu, wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania. To dzięki Wam corocznie startuje liczna rzesza młodych, ale i starszych osób, ludzi kształtująca swój charakter w zdrowej, sportowej rywalizacji. Dziękujemy serdecznie również Ministrowi Infrastruktury, mediom prasowym i telewizyjnym, krakowskiej Policji, Straży Miejskiej, parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, dyrekcji Szkoły Gastronomicznej z os. Złotej Jesieni, Zakładowi Zabezpieczenia Ruchu Drogowego, pracownikom ochrony, Nowemu Centrum Administracyjnemu, Grupie Motocyklowej Galicja Harley Davidson oraz wszystkim instytucjom, osobom, wolontariuszom, którzy pomagali nam przy organizacji XXV Biegu im. Bogdana Włosika.

Przewodniczący Władysław Kielian – Komisja Robotnicza Hutników NSZZ “Solidarność”