Porozumienie Organizacji Związkowych Krakowskiego oddziału AMP S.A. z dn. 12.10.2020
14/10/2020
Komunikat nr 1 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego
28/10/2020

Pismo do Premiera RP dot. likwidacji części surowcowej w Krakowie

Przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno -Strajkowego w dniu 12.10.2020 wystosowali pismo do Premiera RP wzywające do podjęcia skutecznych rozmów właścicielami AMP w celu cofnięcia decyzji o likwidacji części surowcowej w Krakowie.

Komentarze są wyłączone.