Struktura
31/12/2014

O nas

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków to:

– międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca wszystkie grupy zawodowe występujące w dawnej HTS i spółkach powstałych na bazie Huty;

– największa w Polsce Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”, skupiająca około 1/3 załogi ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników krakowskiego kombinatu.

Ważne daty:

  • 6 września 1980 r. – powołanie w Hucie im. Lenina Komitetu Robotniczego Hutników jako organu założycielskiego NSZZ „Solidarność’;
  • 17 marca 1981 r. – Komitet zostaje przekształcony w Komisję Robotniczą Hutników NSZZ „Solidarność”, którą tworzy 93-osobowe Plenum oraz Prezydium będące władzą wykonawczą Związku;
  • rok 1982 – po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności” zawiązuje się Tajna KRH;
  • kwiecień 1989 r. – reaktywacja „Solidarności” w HiL pod szyldem wciąż tej samej nazwy własnej: Komisja Robotnicza Hutników.

Dzisiejsza Komisja Robotnicza Hutników jest kontynuatorką i naturalną spadkobierczynią swoich poprzednich wcieleń z Huty im. Lenina, Huty im. Sendzimira, Polskich Hut Stali, Ispat Polska Stal oraz Mittal Steel Poland SA.

Historyczna nazwa „Komisja Robotnicza Hutników” jest teraz nazwą własną 33-osobowej międzyzakładowej komisji związkowej wyłanianej każdorazowo, na czas czteroletniej kadencji, spośród delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA –Kraków. Jej władzą wykonawczą jest 6-osobowy Zarząd KRH z Przewodniczącym Związku na czele.