Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – Ustawa z dn. 29.10.2021
12/01/2022
Zapadła decyzja o podwyżkach płac w AMP S.A.
17/02/2022

Nowy program ubezpieczenia grupowego PZU dla pracowników AMP.

W załączeniu udostępniamy ulotkę informacyjną PZU dotyczącą nowego Programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., ich małżonków albo partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci. Zamieszczamy również deklarację przystąpienia do nowego Programu.