Program szczepień p/grypie – deklaracja
16/09/2020
W tym roku Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika się nie odbędzie
30/09/2020

Nasi pracownicy w klipie promującym przemysł hutniczy i stalowy w Europie

Sygnatariusze deklaracji podjętej pod koniec lipca br. przez organizacje związkowe z branży hutniczej i stalowej z Czech, Polski i Słowacji zgodnie uznali, że konieczne jest wspólne stawienie czoła kryzysowi w europejskim przemyśle hutniczym i stalowym. W tym celu zwrócili się do europejskiej federacji przemysłowej industriAll Europe o zorganizowanie we współpracy z europejską organizacją pracodawców Eurofer protestów przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. W odpowiedzi na ten apel industriAll Europe zainicjował akcję pod hasłem: „Europie potrzebna jest stal, stal potrzebuje Europy”. Akcję tę promować będzie film zmontowany z krótkich filmików nakręconych przy współudziale hutników z krajów, które przystąpiły do protestu.

Związkowcy z hutniczej „Solidarności”, pracownicy części surowcowej oddziału krakowskiego, jako jedni z pierwszych wzięli udział w tym projekcie, czego owocem jest kilkudziesięciosekundowy klip, który udostępniamy poniżej.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu.

Nieco więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w NBS nr 31 i 34.

Komentarze są wyłączone.