Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed świętami Bożego Narodzenia.
26/10/2022
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2023 r. przyjęty.
20/12/2022

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Kombinat” 24. 10.2022

Związki Zawodowe krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland S.A. wspólnie z Zarządem AMP S.A. wyrażają zastrzeżenia wobec wprowadzenia w życie założeń nowego planu „Kombinat”. Przedłożony projekt stanowi bardzo duże zagrożenie dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki. Huta nie będzie w stanie funkcjonować w ramach prawnych przewidzianych w procedowanym projekcie. Całkowicie pominięto kwestie dotyczące bezpieczeństwa publicznego, a także bezpieczeństwa funkcjonowania Zakładu. Założenia zezwalające na budowę dróg o charakterze publicznym na terenach ogrodzonych Zakładu w praktyce eliminują możliwość prowadzenia produkcji przez rozproszone zakłady m.in. walcownie, koksownię, spółki przetwarzające wyroby hutnicze oraz różnych kontrahentów AMP S.A. Takie podejście do MPZP wyklucza funkcjonowanie Huty jako spójnego organizmu i oznacza jego stopniowe likwidowanie. Poniżej przedstawiamy pismo Strony Społecznej złożone na ręce Radnych Miasta Krakowa.